Dagsturer på sykkel og Sylanpanoramaet

 Dagsturer på sykkel rundt i Stugudalen vil bestå av sykling både på sti og fine grusveier gjennom flott fjellterreng.

Vi vil unngå trafikkert vei så mye som råd er. Mengde sti vil være justerbart ut fra værforhold, gruppens ambisjonsnivå og stisykkelreglene.

Sylanpanoramaet

2015-08-29 16.16.04.jpg

Når Sylan-panoramaet viser seg fram på denne måten og en vet at slik blir det i flere mil kalles det opplevelse!

Sylan-panoramaet kan en se og oppleve fra mange vinkler og avstander.